KOMUNIKAT

23-06-2020

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuję, że w dniu dniu 23.06.2020 r. w godzinach nocnych nastąpiła awaria na sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Ostrołęce. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 14, 16, 18 oraz przy ul. Sucharskiego 7 w Ostrołęce. Służby techniczne przystąpiły do jej usuwania. Przewidywany czas usuwania awarii - do godziny 12.00.